Tina Selander · 0708-66 58 64 · tina@textfokus.se

 

Här kan du få hjälp med grafisk formgivning och produktion samt korrekturläsning och språkgranskning. En stor del av produktionen den senaste tiden har varit böcker, här nedan syns några bokomslag jag varit inblandad i. Några av tidningarna/magasinen jag regelbundet korrläser är Passion for Business, Fastighetsmäklaren,
I mina kvarter, Tillväxt och Samhällsbyggaren.